SERVEIS LINGÜÍSTICS

Good communication expands horizons.
Grow with us.

SOBRE NOSALTRES

Som un equip jove de filòlegs amb experiència en el sector de la traducció i la correcció en empreses de diferents àmbits, com el sector editorial i els mitjans de comunicació. Treballem en xarxa perquè creiem en la feina ben feta però també en els vincles entre persones.

SERVEI EDITORIAL

No hi ha una edició digna sense una traducció i una correcció professionals. Des de GroWords creiem en el contacte directe amb les persones i per aquest motiu posem a la vostra disposició els millors professionals, que treballaran braç a braç amb l’autor, l’editor i totes les persones implicades en el procés per assegurar un resultat òptim. Ens adaptem a la vostra manera de treballar i per fer-ho establim reunions periòdiques amb vosaltres per posar en comú criteris i punts de vista.

SERVEI PER A EMPRESES

Serveis lingüístics per a empreses en expansió

Des de GroWords ens posem al servei de les empreses que vulguin expandir l’activitat econòmica més enllà del seu territori i fem que el llenguatge deixi de ser un obstacle per esdevenir una oportunitat per al creixement.

Des d’un entorn globalitzat com el nostre, sabem de primera mà que cada vegada són més les exigències en la comunicació pel que fa a les relacions comercials amb agents que es troben fora de les nostres fronteres; futurs socis amb qui compartim realitats sociolingüístiques diferents. I és per aquesta raó que des de GroWords posem a disposició professionals lingüístics amb les eines suficients per bastir ponts entre vosaltres i les oportunitats empresarials que hi ha arreu. 

Per poder aconseguir uns resultats òptims a nivell comunicatiu, a GroWords treballem sempre a partir de dos punts que considerem ineludibles:

  • Conèixer-te com a client per parlar com tu vols.
  • Entendre el mercat en què es vol entrar.

Per tot això, la nostra xarxa de professionals sempre són nadius en la llengua dels vostres destinataris, per fer que cada text sigui comunicativament òptim i natural

Al mateix temps, coneixem les necessitats de les empreses en procés d’expansió i, per aquesta raó, oferim serveis de traducció per a qualsevol tipus de document contractual, més enllà de l’àmbit comercial.

Traducció per a llocs web i SEO

La globalització ha conduït que cada vegada més pimes i grans empreses es vegin obligades a expandir-se, sigui per necessitat o bé per una simple qüestió d’ambicions empresarials. És per això que els canals digitals s’han convertit en la cara més visible davant dels actuals i futurs clients, que cada vegada més de pressa canvien els hàbits i els comportaments a mesura que l’entorn digital avança amb ells.

Apostar per un entorn web atractiu, entenedor i ben posicionat s’ha convertit ara com ara en la millor manera de fer créixer la teva marca, donar a conèixer la teva identitat corporativa i consolidar-la en un espai, el digital, que es troba a l’abast de tothom.

Des de GroWords treballem perquè el teu espai web arribi al major nombre de destinataris possible, sempre respectant la teva forma de comunicar-te amb el client i adaptant-la a les particularitats lingüístiques de cada mercat al qual adreçar-se. Per fer-ho, apostem perquè la traducció s’ajusti sempre a les realitats sociolingüístiques de l’entorn, treballant amb una àmplia xarxa de professionals nadius per a cada llengua i millorant el teu posicionament en l’entorn digital a través de tècniques SEO.

Què és el posicionament SEO i per què el necessito?

La traducció SEO és una traducció orientada a posicionar el contingut segons l’estratègia SEO (de les sigles en anglès Search Engine Optimization) de cada empresa. És una traducció que defineix paraules clau per a cada versió idiomàtica del contingut de l’espai web i manté una redacció i un format optimitzats per millorar el posicionament en els resultats dels motors de cerca (Google, Yahoo!, Bing, etc.) i millorar d’aquesta manera la concordança entre la recerca dels usuaris i la nostra oferta en l’espai digital.

Serveis de correcció per a textos periodístics

A GroWords comptem amb filòlegs especialitzats en la correcció periodística amb llarga experiència dins del sector. Coneixem les exigències de les publicacions periòdiques perquè sabem les seves característiques dels seus textos (rapidesa, contratemps, canvis sobtats, etc.). És per això que ens adaptem a les necessitats de cada mitjà sabent que una bona correcció ha de comptar amb alguns pilars que són bàsics, com ara la claredat del contingut, evitant qualsevol errata, error de picatge o tot el que dificulti la lectura del text; la normalització, actualitzada d’acord amb les regles ortogràfiques i gramaticals més actuals, i, per últim, tenint en compte sempre la unificació del text, sabent que cada mitjà té unes convencions estilístiques diferents que cal respectar i aplicant els seus criteris tipogràfics i estilístics –negretes, cursives, cometes, etc.– perquè el resultat final sigui coherent i segueixi una norma concreta.

D’altra banda, a GroWords ens adaptem als vostres formats d’entrada per optimitzar tant el nostre temps com el vostre. Alguns dels formats amb els quals treballem: 

Word, OpenOffice, InDesign, Pages, Photoshop, Excel, PowerPoint, Prezi, PDF…

SERVEIS PER A PARTICULARS

k
Traducció jurada

Davant dels organismes oficials, sigui dins de les nostres fronteres o fora, tota documentació que hagi sigut traduïda, perquè pugui ser vàlida, ha de comptar sempre amb una traducció jurada, és a dir, realitzada per un traductor oficial habilitat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Així que no busquis més i contacta amb nosaltres perquè puguem posar a la teva disposició un professional reconegut pel MAEC que acreditarà la traducció jurada de qualsevol dels teus documents.

 

Correcció i traducció de treballs acadèmics

Fes que els teus treballs acadèmics siguin entenedors, flueixin i que estiguin lliures d’errors lingüístics. Una bona correcció ortotipogràfica i d’estil donarà una imatge professional del teu text, en facilitarà la comprensió i, al mateix temps, millorarà la qualitat final de la teva feina.

 

Assessorament lingüístic

Llenguatge mèdic, jurídic, financer, comercial, etc. Necessites una traducció, revisió o correcció d’algun tipus de text amb aspectes terminològics que s’escapen del teu ús habitual? No pateixis, nosaltres treballem perquè cada text sigui ric en lèxic i s’adapti a la tipologia concreta.

ELS NOSTRES CLIENTS

CONTACTE

9 + 10 =

640 212 244
info@growords.cat
Complex de la Caparrella, 97.
Edifici CEEI 2. Mòdul 2.6.
25192 Lleida

Amb el suport de

i finançament de